Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z výročního zasedání 2010

11. 1. 2010

Zápis z výroční schůze prezídia Depresscupu dne 8.ledna 2009

Účast:

Buchert, Kotek, Kryšpín, Žamboch  hosté: Gembalová + 1, Šimána K.

Usnesení:

1) Pravidelné schůze prezidia

Pravidelné schůze prezidia se konají nadále U Hrocha – prezidenti však souhlasí s případnou změnou během roku. Přednesený akceptovatelný návrh na jiné místo konání musí být většinově schválený

2) Body za účast U Hrocha

Body za účast U Hrocha do DC zůstávají, včetně dodatku o placené účasti

3) Diskvalifikace, vyloučení, degradace, povýšení...

-  P. Kotek – potvrzena degradace z plukovníka na nehrajícího kapitána s platností do první účasti s holemi na zeleném pažitu

-  L. Jelínek – vyloučen z prezidia s definitivní platností kvůli stoprocentní dvouleté neúčasti s okamžitou platností (případné polehčující okolnosti, jako např. dodávka golfových vozíků pro členy prezidia, apod., mohou být ještě zváženy dodatečně)

4) Financování

– dlouhodobý úkol, řešení přetrvává

5) Kooptace A. Adlové do prezidia

Bod přerušen – korespondenční vstup prezidium odmítá, otázka jejího přijetí bude řešena řádně dle cestovní mapy na příštím zasedání prezidia při splnění stanovených podmínek (výjimka navržená RŽ, že kdyby odehrála příští turnaj nahoře bez, tak by byly kooptována, byla odmítnuta s poukazem na to, že by to odporovalo golfové etiketě uvedené v pravidlech golfu – tričko s límečkem a nedžíny)

6) Karlíček byl kokot

(netýká se všech, ale pouze K. Eliáše z FŽUK)

7) Pravidla pro rok 2010:

-  (a) do souladu s pravidly golfu je uvedeno pravidlo o hře z nesprávného místa (zejména při míči v autu, kdy není zahrán provizorní míč a hráč se již z časových důvodů nemůže vrátit na místo, odkud byl původní míč ve hře odpálen) – trestá se dvěma trestnými ranami

- (b) do celkového pořadí Depresscupu již nebude automaticky počítán výsledek turnaje podle stbf bodů, ale při uveřejnění turnaje na webových stránkách DC bude vždy uvedeno, jakým způsobem se budou turnajové výsledky počítat (b1). O způsobu hry (počítání) se dohodne prezidium vždy na zasedání předcházejícím turnaji (b2). V případě, že se prezídium nedohodne nebo to uvedeno nebude, budou turnajové výsledky turnaje počítány jako doposud - tj na stbf (b3). V případě, že v době mezi rozhodnutím o pořádání turnaje a jeho konáním nebude prezidium zasedat, jsou vyhlašovatelé povinni se dohodnout před vyhlášením turnaje na webu DC (b4). V případě, že se vyhlašovatelé nedohodnou, platí bod (b2) (b5). Obecně platí, že pravdu má ten, co to zapíše (b6).

8) Neomluvená neúčast

Neomluvená neúčast řádných PP členů prezídia (Procházka, Popelka) bude potrestána povinností zaplatit celý účet při jejich příští prezenční účasti na schůzi prezidia (bodový bonus v tomto případě nebude přiznán)

9) Komise pro stanovení pravidel ceremoniálu dekorování vítězů

Prezidium jmenuje komisi ve složení Žamboch +2 pro stanovení pravidel ceremoniálu dekorování vítězů

10) Herní plán do budoucna

Prezídium zavázalo své členy k vyvinutí maximální snahy odehrát několik turnajů na nových hřištích v blízkosti Prahy (Zbraslav, Beroun, Albatross), na Západě (Karlovy Vary, Cihelny, Mariánské a Františkovy Lázně), na Východě (Olomouc, Ostravice, Čeladná, Kravaře, Šilheřovice) a v zahraničí (Rakousko). V případě úspěšné realizace (úspěšné = minimálně 50 % sleva) toho kterého výhledově plánovaného hřiště lze udělit zainteresovaným zvláštní bodový bonus (jako za účast U Hrocha, příp. placenou účast). O udělení bonusu rozhoduje prezídium na následující schůzi po turnaji.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář